Vì sao tìm chủ mới 1 tháng, Ninh Thuận đã… hủy kế hoạch đấu thầu nhà máy điện gió 3.100 tỷ?

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận, mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã có công văn số 1099/UBND-KTTH về việc hủy bỏ Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Danh mục dự án Nhà máy điện gió Bim.

Nam Định khởi công tuyến đường bộ ven biển hơn 2.650 tỷ đồng

Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định dài gần 65,6 km, đi qua 3 huyện Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng. Dự án có tổng mức đầu tư 2.655 tỷ đồng lấy từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn hợp pháp khác.