Hậu trường học đường: Chân dung những ông thầy dâm ô phản cảm

Hậu trường học đường: Chân dung những ông thầy dâm ô phản cảm

Hiệu trưởng trường Ái Mộ B bị tố cáo là người thế nào?

Hiệu trưởng trường Ái Mộ B bị tố cáo là người thế nào?

Bà Ngô Thị Minh Phú – Hiệu trưởng trường Tiểu học Ái Mộ B (quận Long Biên, Hà Nội) từng đạt giải Giáo viên giỏi cấp Thành phố năm học 2005-2006.