Roku SE: A $25 video streamer for Black Friday

Roku’s latest video streamer is basically just the Roku 1 with a different name, but you can buy it for less than the Chromecast.

READ:  Cán bộ Cà Mau đi du học Úc rồi xin nghỉ việc: Có kỷ luật được không?