iRobot’s short range mop concentrates on cleaning

The iRobot Braava Jet 240 covers less floor space than its predecessor, but improves on the design in hope of a more thorough clean.

READ:  Máy làm sạch bằng hơi nước là gì? Có nên mua máy để vệ sinh nhà cửa?