Google Maps cập nhật chức năng đo khoảng cách trên bản đồ

Google đã vừa mới bổ sung tính năng mới vào dịch bản đồ Google Maps của mình cho phép người dùng đo khoảng cách giữa nhiều điểm bất kỳ với nhau. Theo đó, để đo khoảng cách giữa các điểm trên Google Maps, người dùng cần mở Google Maps trên trình duyệt rồi chỉ chuột vào địa điểm thứ nhất, bấm phải chuột và chọn “measure distance”. Sau đó, bấm chuột phải vào điểm khác và chọn “Distance to here” để tiến hành xác định khoảng cách. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể thực hiện đo khoảng cách với nhiều điểm trên bản đồ.

Google Maps cập nhật chức năng đo khoảng cách trên bản đồ

Tính năng mới của Google Maps trợ giúp người dùng rất nhiều trong việc định hình và so sánh khoảng cách giữa các địa điểm cần di chuyển. Tuy nhiên, vì còn mới nên phiên bản tiếng Việt của Google Maps vẫn chưa được cập nhật chức năng đo khoảng cách này.

>> Apple tính chuyện “đả bại” Google Maps bằng việc mua lại Spotsetter

Tham khảo: TheVerge

READ:  Làm gì nếu quên mật khẩu bảo vệ tập tin Excel?