Adonit’s Android and iOS-friendly Jot Dash stylus activates with a click

The company’s newest active stylus gets an easy-connect makeover.

READ:  Người nhận nhượng quyền chuỗi 80 cửa hàng Gong Cha ở Singapore vừa quyết định xoá sổ cái tên Gong Cha, thay bằng thương hiệu LiHo của riêng mình